III. Uránváros

Uránváros célterületet 3 városrész alkotja: Uránváros, Kovácstelep és Szigeti-tanya. Északról a 6-os út, nyugatról a Tüzér utca, délről a Pécsi-víz és a Nyugati ipari út és a Magyarürögi-vízfolyás határolja.

Uránváros urbanisztikai szempontból az ország egyik legjobban megtervezett városnegyede, mely önmagában biztosítja az ott lakók számára a közfunkciókat, kikapcsolódást, a kiváló közlekedést, orvosi ellátást és oktatást is. Kovácstelep ezzel szemben családi házas jellegű, önálló közszolgáltatásokkal nem rendelkezik. Szigeti-tanyát spontán módon létrejött telephelyek, kiskertek és mezőgazdasági területek alkotják.

Uránváros úgy került kialakításra, hogy minden lakossági igényt kielégítsen, így központi terén és annak környezetében található posta, kereskedelmi és szolgáltatói egységek, orvosi rendelők, piac, színház. A városrészben emellett számos rekreációs terület, sportpályák is találhatóak. A városrész zöldfelületei közül kiemelkedik a Szilárd Leó park, amely az Uránbányász térrel együtt az EKF program keretében került felújításra. A felújított zöldfelület mellett azonban számos olyan közterület, park, szolgáltatói létesítmény (Olimpia üzletház) van a városrészben, melyek az elmúlt időszakban elhanyagolttá, gazdátlanná válták, ezek felújítása elengedhetetlen az elkövetkező években.

A városrész önálló színházzal és kulturális központtal (Pécsi Kulturális Központ székhelye az egykori Szivárvány Gyermekház) rendelkezik, melyek megfelelően biztosítják a városrészben lakók szórakozását minden korosztály igényei szerint, valamint helyet biztosít közösségi rendezvények szervezéséhez. A városrészben található a „Kreszpark, melyben Pécs város baleset megelőzési bizottsága és a Kulturált Közlekedéssel a Gyerekekért Alapítvány szakemberei végeznek közlekedésbiztonsági oktatásokat, emellett a Free Mobility Egyesület szervez mozgáskorlátozottak részére sportfoglalkozásokat.

A célterület lakossága 2011-ben még 13.500 főt számlált, a legfrissebb adataink szerint a városrész népessége 10.588 fő. Míg Uránvárosban a népszámlálási adatok szerint közel 12 ezren éltek 2011-ben, addig a jelenleg 8.928 fő lakik a településrészen, míg Kovácstelep és a Szigeti-tanya lakosságszáma növekedett. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a legfrissebb adataink az állandó lakosságra vonatkoznak, és nem szerepelnek benne az ideiglenes lakcímmel rendelkezők, így az albérletben élő fiatal házaspárok, valamint az egyetemisták. A célterület jelentős társadalmi átalakuláson megy keresztül, melynek során az idősödő lakosságot egy fiatalabb, gyermekes társadalmi csoport váltja fel, illetve az egyetemi (külföldi és belföldi) hallgatók alkotta multikulturális közeg új életet lehel Uránváros életébe. A célterületen az átlagos népsűrűség 5.573 fő/km2. Az öregedési index 2,39 értéket mutat, ugyanakkor az aktív korú lakosság aránya nem éri el a terület teljes népességének kétharmadát. A bányász lakótelepi létből adódóan a diplomások aránya 24% csak a városrészekben. A Szigeti-tanyán mindössze 6 fő rendelkezik felsőfokú oklevéllel.

A társadalmi szerepvállalás tekintetében a városrészben még a bányász múlt a meghatározó (pl. Ércbányász Egyesület stb.), de a közeljövőben kiemelt cél, hogy az újonnan megjelenő társadalmi rétegek is létrehozzák a közösségi terek fejlesztéséhez szükséges egyesületeket és alapítványokat.